Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2013/2014

23 december, 2013

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första januari. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på cirka 50 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

 

Ni finner Regeringskansliets publikation här.

 

Inom miljödepartementets ansvarsområde sker inga större förändringar vid årsskiftet.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.