Vägledning vid köp av maskiner

10 december, 2013

Arbetsmiljöverket har tagit fram en kortffattad vägledning som behandlar vad man ska tänka på när man köper maskiner. Oavsett om du ska köpa en grävskopa, köksmaskin eller en liten borrmaskin ska maskinen vara säker att använda.

 

Kontrollera tre saker:
1. Att det finns en försäkran om överensstämmelse som visar att reglerna uppfyllts.
2. Att bruksanvisningen är på svenska.   
3. Att CE-märke finns på maskinen.

Maskinen ska ha en bruksanvisning på svenska. Den ska vara CE-märkt och ha ett papper där tillverkaren försäkrar att maskinens säkerhet överensstämmer med de regler som finns inom EU. Alla länder i EES har samma regler för maskiner.

 

Kontrollera maskinen trots CE-märkning
Även när tillverkaren har CE-märkt maskinen och menar att den är säker, måste du själv förvissa dig om att maskinen har de skydd den behöver och fungerar som den ska. Mycket av det som gäller säkerheten syns direkt, annat kan upptäckas om du går igenom maskinen lite mer noggrant.

 

Kontrollista till din hjälp:
• Finns det begriplig information om installation, användning, underhåll och rengöring?
• Finns det delar som ser ut att vara farliga eller rörliga delar som är oskyddade?
• Finns det skydd och är de monterade?
• Går maskinen att starta med skydden borttagna?
• Förstår du hur maskiner manövreras?
• Är varningsskyltar synliga och begripliga?

Om maskinen inte förefaller vara säker ska du kontakta tillverkare eller leverantör. Ofta har tillverkare eller leverantörer en supporttjänst för sina kunder där du kan få mer information vid behov.

I arbetslivet är det arbetsgivaren som ska kontrollera både CE-märkning och säkerhet.

 

Ni finner Arbetsmiljöverkets vägledning ADI 523 här.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB