Ändringar i batteridirektivet

14 januari, 2014

Nya EU-regler har publicerats som reglerar hur kvicksilver och kadmium får användas i batterier:


• knappceller får inte innehålla mer kvicksilver än andra batterier från och med 1 oktober 2015.
• batterier avsedda för handverktyg får inte innehålla mer kadmium än andra bärbara batterier från och med 31 december 2016.

 

En ändring har också gjorts i artikel 11 som reglerar att batterier ska vara lätt löstagbara från apparater de är inbyggda i. Det är ännu för tidigt att säga hur den ändringen kommer att införas i svensk lagstiftning.

 

Sedan batteridirektivet togs fram 2006 har det i princip funnits ett allmänt förbud mot kvicksilver och kadmium i batterier. Undantag har dock funnits. Det har dels varit tillåtet med kvicksilver i knappcellsbatterier (upp till 2 % jämfört med 0.0005 % för övriga batterier) och dels har det varit tillåtet med kadmium i batterier avsedda att användas i handverktyg. Båda dessa undantag försvinner nu i samband med regeländringarna.

 

De nya reglerna ska vara genomförda i svensk lagstiftning senast 1 juli 2015.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.