Företagshälsokontrollen

29 januari, 2014

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har tagit fram en ny gemensam kampanj för att medarbetarna ska bli ”långtidsfriska”, och företaget därigenom välmående och framgångsrikt.

 

Statistik från flera håll visar på en ökad ohälsa i arbetslivet. Sjukskrivningarna går upp enligt  Försäkringskassans statistik, inte minst på grund av fler psykiska diagnoser. Sedan flera år tillbaka ökar också anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det som kallas ”sociala och organisatoriska orsaker”, som stress och problem i relationer på arbetsplatser, ligger bakom en allt större andel av arbetssjukdomarna.

 

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill myndigheterna inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet.

 

Basen i kampanjen är fyra ”nycklar” till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet ”Hälsa och framtid”. Forskningsprojektet har identifierat dessa fyra faktorer som viktigast för att skapa friskare arbetsplatser:

– Ledarskap och kompetensförsörjning. Exempelvis att välja ledare som visar tillit till personalen och att ge stöd till chefer.
– Delaktighet. Exempelvis att ge medarbetarna handlingsutrymme och att förankra visioner.
– Kommunikation. Exempelvis att vara öppen med information och ha högt i tak för åsikter.
– Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Exempelvis att anpassa arbetet vid nedsatt arbetsförmåga.

 

Här finner Ni informationskampanjen.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.