Arbetsrättsmål – februari 2014

27 februari, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under februari 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 16/14, Mål nr B 53/13, 2014-02-19
Fråga om anställnings upphörande enligt 33 § andra stycket anställningsskyddslagen.
 
En arbetstagare har beviljats hel sjukersättning utan tidsbegränsning. Arbets-givaren har lämnat besked enligt 33 § andra stycket anställningsskyddslagen om att anställningen därmed upphört. Fråga huvudsakligen om huruvida beskedet lämnats i rätt tid.

 

Dom nr 14/14, Mål nr A 52/12, 2014-02-12
Lönefordran.
 
Fråga om det skett en sådan verksamhetsövergång som avses i 6 b§ lagen om anställningsskydd.

 

Dom nr 12/14, Mål nr B 29/13, 2014-02-05
Skadestånd på grund av avskedande.
 
Fråga dels om en arbetstagare som tidigare varit vd och fått en ny anställning som Senior Advisor omfattats av företagsledarundantaget i 1 § anställningsskyddslagen eller inte, dels om arbetsgivaren har haft skäl för att med omedelbar verkan skilja arbetstagaren från anställningen.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.