Ändrade föreskrifter om aerosolbehållare

13 februari, 2014

Nya föreskrifter (MSBFS 2014:1) om aerosolbehållare börjar gälla den 19 mars och ersätter då MSBFS 2010:8. Ändringen innebär att aerosolbehållare ska märkas enligt CLP-förordningen, dvs. med nya symboler och varningstexter.

 

Även vissa mindre förändringar har införts. Föreskrifterna riktar sig i första hand till den som tillverkar eller importerar aerosolbehållare. De kan på sikt även påverka den som säljer behållare, då behållare som säljs efter den 1 juni 2017 måste märkas om.

 

Här finner Ni MSBFS 2014:1 föreskrifter om aerosolbehållare.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.