Arbetsmiljöverket framhäver arbetsmiljöcertifierade företag

26 februari, 2014

Arbetsmiljöverket lyfter upp nyttan med att certifiera sig i enlighet med OHSAS 18001. På deras hemsida återfinns numera information om vad en certifiering innebär. Det finns även en sökmotor där man kan söka på vilka företag som är tredjepartscertifierade i olika län och kommuner.

 

Arbetsmiljöverket fastställer bland annat: "Ett ledningssystem är ett effektivt verktyg som skapar förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt och ger organisationen en bättre överblick och kontroll över verksamheten när uppgifter och ansvar fördelas i organisationen.

Genom dokumenterade rutiner som styr och samordnar företaget minskar företagets sårbarhet till exempel när nyckelpersoner slutar. En tydlig fördelning säkerställer att viktiga uppgifter inte glöms bort eller ”faller mellan stolarna”, och företaget har kontroll över att de uppfyller lagkraven."

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets sidor om arbetsmiljöcertifiering.

 

Kontakta Altea om Ni har frågor om hur man inför ett ledningssystem för arbetsmiljö eller om certifieringsprocessen.