Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsergonomi

20 februari, 2014

Arbetsmiljöverket drar nu igång en rikstäckande tillsyn på 1 000 arbetsplatser över hela landet där ensidiga handrörelser och tunga lyft är vanliga.

 

Belastningsskador är den enskilt största orsaken till anmälda arbetsskador. Andelen av arbetstagare som har ont i någon del av kroppen varje vecka har ökat de senaste 20 åren. Både kvinnor och män är utsatta.

 

28 procent av alla kvinnor anmälde 2012 belastning som orsak till arbetssjukdom eller arbetsolycka. Motsvarande siffra för männen var 24 procent. Arbetsmiljöverkets kommer därför att genomföra inspektioner på 1 000 arbetsplatser över hela landet.

 

Fram till i höst ska Arbetsmiljöverket syna arbetsplatser där personal under hela arbetsdagen hanterar varor, redskap eller verktyg, bland annat inom livsmedels- och tillverkningsindustrin och på tvätterier. Dessutom granskar inspektörerna vårdyrken där personal ska förflytta patienter och brukare, till exempel mellan säng och toalett eller in i färdtjänsttaxi. Inför inspektionerna ska arbetsgivarna tillsammans med sina skyddsombud välja en situation där personalen utsätts för fysisk belastning.

 

Forskare har nyligen i en rapport belyst den stora könssegregationen som råder på svensk arbetsmarknad där kvinnor arbete i hög grad koncentreras till vårdyrken. En annan rapport visar att kvinnor på samma arbetsplats och ofta inom samma yrke som män utför mer repetitivt och handintensivt arbete än männen och att de inom vårdyrken belastas mer mentalt och fysiskt. Båda orsakerna är kopplade till smärta och skador i nacke, skuldror, armar och händer.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.