Domar avseende offentlig upphandling

8 februari, 2014

Vi på Altea får allt oftare frågor om offentlig upphandling. Varje år företräder vi många av våra kunder i förvaltningsrätten. Vi vill med detta nyhetsbrev informera om Konkurrensverkets ständigt uppdaterde rättsfallssamling över upphandlingsärenden.

 

I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 600 miljarder kronor. Detta kan vara en av anledningarna till att det finns så många intressanta rättsfall på området. Endast under januari 2014 publicerades drygt 200 domstolsavgöranden på området i Konkurrensverkets databas.

 

Här finner Ni Konkurrensverkets rättsfallssamling.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.