Energimyndighetens årliga energibalans

11 februari, 2014

Nu finns Energimyndighetens årliga energibalans i ett nytt verktyg för energistatistiken på webben. Det innebär att detaljerad statistik om Sveriges energiförsörjning finns tillgänglig för enklare sökning. I Energimyndighetens nya webbverktyg kan Ni själva hämta den information som Ni är intresserade av.

 

Den svenska officiella energibalansen är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år. Energibalansen består av en tillförselsida och en användningssida. Tillförseln består av samtliga energislag såsom vindkraft, vattenkraft, råolja, biobränsle m.m. som tillförts landet för att möta energibehoven. I tillförseln ingår också sådana energimängder som tillförts landet genom import, exempelvis naturgas. Energianvändningen redovisas uppdelad på i vilka delar av samhället som energianvändningen skett, exempelvis i industrier, hushåll och transporter. En energibalans innehåller också uppgifter om förluster som uppstått vid produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.

 

Här finner Ni Energibalans.

 

Informationen kommer från Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.