Glöm inte att rapportera till produktregistret

10 februari, 2014

Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2013 senast den 28 februari.

 

I år skickas inte redovisningsunderlaget ut med brev utan görs tillgängligt elektroniskt. Den som är redovisningsansvarig kan använda Kemikalieinspektionens tjänst Elektronisk produktanmälan.

 

Vilka omfattas?
Som näringsidkare har du skyldighet att registrera de produkter som omfattas av kemikaliekontrollen. Kemiska produkter, även bekämpningsmedel, ska anmälas till produktregistret av företag som till exempel tillverkar, förpackar, överlåter eller för in dem till Sverige. Detta gäller om den årliga volymen är minst 100 kg per produkt.

 

Företaget ska också, oavsett volym, anmäla verksamheten till produktregistret.

 

Här finner Ni mer information om produktregistret.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.