Ny vägledning för kulturvärden

3 februari, 2014

Nu lanserar Boverket och Riksantikvarieämbetet en gemensam vägledning på PBL kunskapsbanken – Tema kulturvärden.

 

Vägledningen omfattar hanteringen av kulturvärden inom såväl plan- och bygglagen som närliggande lagstiftning, det vill säga allt från riksintressen och översiktsplanering till bygglov och kontrollplan. Vägledningen ska tydliggöra vilka styrmedel det finns för att tillvarata kulturvärden i den fysiska miljön och vilka krav plan- och bygglagen ställer på hanteringen av kulturvärden.

 

Vägledningen fylls på med fler exempel
Vägledningen ersätter "Kulturmiljön i planeringen, Boverkets allmänna råd 1992:1". Eftersom vägledningen är webbaserad kan den kontinuerligt kompletteras och utvecklas. Detta är en stor fördel jämfört med tidigare tryckta vägledning. Vägledningen kommer att byggas ut successivt bland annat med fler exempel.

 

Här finner Ni Tema kulturvärden i PBL kunskapsbanken.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.