Nya krav vid dyra taxiresor?

23 februari, 2014

Om man ska åka med en taxi där högsta jämförpriset överstiger 500 kronor, ska taxiföraren lämna en uppgift om högsta pris för resan innan den startar. Detta pris får sedan inte överskridas. Det är ett av de förslag som Transportstyrelsen har för att öka regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg som nu lämnas till regeringen.

 

Det pris som taxiföraren anger ska lämnas på ett beständigt sätt. Med beständigt sätt menas att priset ska anges på papper, via SMS eller på annat sätt för att undvika ord-mot-ord-situationer.

 

Transportstyrelsen föreslår även följande:
• För att föraren lättare ska hitta till passagerares resmål ska Transportstyrelsen modernisera teoriprovet i kartläsning. Därutöver ska körprovet för taxiförarlegitimation utökas med ett moment för att kontrollera att den som vill bli taxiförare kan hitta till olika resmål.
• Dessutom föreslår Transportstyrelsen ett teoretiskt prov i lokalkännedom för förare som ska arbeta i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
• Taxametern i taxin måste vara besiktad för att taxifordonet ska få användas. Polisen ska kunna omhänderta registreringsskylten om taxametern vid kontroll inte fungerar som den ska eller är obesiktad.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.