Nya regler om trikloretylen

9 februari, 2014

Trikloretylen har tagits upp på bilaga XIV till Reach. Det betyder att den som vill använda och släppa ut trikloretylen på EU-marknaden måste ha tillstånd att göra detta från och med den 21 april 2016.

 

Företag som vill använda ämnet efter den 21 april 2016 ska inte söka tillstånd hos Kemikalieinspektionen utan hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. En sådan ansökan måste komma in senast den 21 oktober 2014.

 

Dispenser
Kemikalieinspektionen kan fram till april 2016 utfärda dispens för att använda trikloretylen, men efter 21 april kan vi inte längre göra det.

 

Trikloretylen
Trikloretylen är ett ämne som bland annat används som avfettningsmedel för metall och som laboratoriekemikalie. Det är förbjudet i kemiska produkter för konsumentbruk (enligt den europeiska kemikalieförordningen Reach).


Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.