Gasbilar har tankar med begränsad livslängd

17 mars, 2014

I dagarna börjar Transportstyrelsen skicka ut information till fordonsägare som har en bil som drivs med fordonsgas. De äldsta modellerna har tankar som börjar bli gamla.

Bilar som drivs med fordonsgas har gastankar med begränsad livslängd. Från och med 2002 anger tanktillverkarna den maximala livslängden på gastanken till 20 år. Före 2002 sattes den maximala livslängden till 15 år. De första gasbilarna kan därför idag ha gastankar som är för gamla eller snart blir för gamla.

 

Fordon som berörs är personbilar, lastbilar och bussar som drivs av fordonsgas. Den som äger ett sådant fordon behöver därför vidta några åtgärder för att kunna fortsätta använda bilen. Man kan antingen byta gastankarna eller ta bort gasdriften.

 

Fordonsägaren bör kontakta sin återförsäljare eller sin märkesverkstad för att få mer information om vad som gäller för den aktuella bilen.

 

Enligt 3 kap. 14 § fordonsförordningen (2009:211) är fordonsägaren skyldig att underhålla och sköta fordonet så att det är i föreskrivet skick. Om ingen av åtgärderna utförs kommer ägaren att få ett föreläggande och fordonet riskerar i förlängningen att få körförbud.

 

Läs mer om fordon med gastank.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.