80 procent av kontrollerade nätaggregat klarar inte EMC-kraven

19 mars, 2014

Enbart 23 procent av alla kontrollerade elektriska produkter inom EU uppfyller kraven på elektromagnetisk kompatibilitet, EMC. I Sverige kommer Elsäkerhetsverket att öka kontrollen av nätaggregat till datorer och solceller.

 

Undersökningen inom EU påbörjades förra våren och rapporten publicerades den 24 januari i år. Den visar att det finns stora brister bland produkter för hemelektronik. I många fall har inte gällande skyddskrav följts.

 

Snabbt ökande produktgrupp
Nätaggregat och då framför allt ersättningsaggregat till datorer, surfplattor och liknande produkter har visat sig särskilt bristfälliga. Eftersom produktgruppen ökar i mycket snabb takt har det varit särskilt angeläget att också öka marknadskontrollen av dessa produkter. Fokus kommer att ligga på utrustning som innehåller switchade nätaggregat som till exempel växelriktare för solcellsanläggningar.

 

Tydligare information behövs
Majoriteten av alla kontrollerade elektriska produkter inom EU är CE-märkta, men många saknar korrekta dokument.

Elsäkerhetsverket konstaterar att det finns ett klart samband mellan att alla administrativa rutiner är korrekta och att den elektriska produkten uppfyller de tekniska kraven beträffande elektromagnetiska störningar. De nedslående resultaten i rapporten har lett till att den grupp som står bakom rapporten ska ta fram mer lättillgänglig information både till tillverkare och till konsumenter.

 

Här finner Ni rapporten: EU-rapporten Switching Power Supplies.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.