Minskad användning av skum vid bränder

18 mars, 2014

I april startar MSB en studie om släckvattnets effekter på miljön. Syftet är bland annat att se hur användandet av skum vid släckning påverkar grundvatten och växtlighet.

 

MSB:s mål är att minimera de aggressiva ämnen som uppstår vid brandsläckning med skum.

Debattartikel i tidningen Firefighter november 2013.

MSB har tidigare gett Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) i uppdrag att se över riskerna i samband med insatser vid bränder. En rapport gavs ut i november 2013 och belyser val av metoder och dess förmåga.

Läs mer och ladda ner rapporten.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.