Ny utgåva av ATEX-riktlinjer

20 mars, 2014

ATEX-riktlinjer är en handbok för Er som hanterar elektronisk utrustning i explosionsfarlig miljö. Nu finns den fjärde utgåvan översatt till svenska.

 

Riktlinjerna är avsedda att fungera som en handbok för den som berörs av direktiv 94/9/EG och för att reglerna ska tillämpas på ett enhetligt sätt.

 

Bruksanvisningar i pappersform ska följa produkten
En viktig del som går att läsa i handboken är att många tillverkare inom branschen önskar att tillhandahålla bruksanvisningen till elektroniska produkter endast via internet. Detta har nu förtydligats och bruksanvisningen ska alltid följa med produkten, i pappersform.

 

Förtydligat förhållande mellan direktiven
I fjärde utgåvan kan du bland annat läsa om ett förtydligat förhållande mellan ATEX-riktlinjerna och direktivet för trycksatta kärl samt direktivet för marin utrustning. Du hittar också ett uppdaterat avsnitt för förvaringsskåp och kylskåp där lättflyktiga ämnen förvaras.

 

Ytterligare en viktig del i handboken är de europeiska kommittéernas tolkningar. De kommittéer som ligger bakom framtagandet är både ATEX-ADCO (Administration Cooperation) och ATEX-WG/SC (Working Group/Standing Comittee). Det är dock EU-kommissionen som står bakom guiden. Kommittéernas tolkningar ger exempel på hur direktivet ska tillämpas på utrustning som är avsedd att fungera med gränssnitt mot olika explosionsfarliga miljöer. Gränssnitt som exempelvis direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG (EMC) och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG (LVD).

 

Här finner Ni ATEX-riktlinjer, fjärde utgåvan.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.