Nya allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

6 mars, 2014

Nya allmänna råd (MSBFS 2014:2) om skyldigheter vid farlig verksamhet beslutades den 4 mars och ersätter därmed SRVFS 2004:8.

 

De nya allmänna råden är uppdaterade och utvecklade innehållsmässigt med hänsyn till utveckling och erfarenheter sedan 2004. Två nya rubriker har tillkommit som behandlar planering för räddningsinsatser och information till allmänheten.

 

De allmänna råden riktar sig i första hand till ägare och verksamhetsutövare av farlig verksamhet och till länsstyrelserna som beslutar om vilka anläggningar som är farlig verksamhet, men de riktar sig även till kommunerna i de roller som dessa har i sammanhanget.

 

MSBFS 2014:2 allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet

Läs om farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.