Stöd till arbetsgivare för att få ner kvinnors sjuktal

7 mars, 2014

Arbetsmiljöverket påbörjar nu, i samband med Internationella kvinnodagen, en informationssatsning med sikte på könsskillnader i arbetsmiljön. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet.

 

Idag anmäler kvinnor fler arbetssjukdomar än män. På frågan om de haft besvär till följd av arbetet det senaste året svarar 22 procent av kvinnorna ja. Bland männen svarar 17 procent ja.

 

Under ett par veckor, vid varje ordinarie inspektörsbesök, kommer en del av inspektionen gå till en informationssatsning om de båda könens villkor för en så riskfri arbetsmiljö som möjligt. Syftet är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns.

 

Läs mer om Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö. Läs även mer om den senaste forskningen om arbetsmiljö och genus. Under luppen samt Belastning, hälsa och genus.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.