Stödtjänsterna får nytt utseende

5 mars, 2014

Alteas stödtjänster får den 10 mars ett nytt utseende. Förutom designförändringen så har bakomliggande delar snabbats upp och säkerheten har höjts ytterligare.

 

Lanseringen utgör ett första steg i de förändringar som kommer att genomföras under våren 2014. Vi har under hösten och vintern översatt samtliga mallar i Hackeforsmodellen till engelska och nästa steg är att även lansera stödtjänsterna på engelska.

Vi hoppas att Ni kommer att se denna förändring som positiv och tar tacksamt emot förbättringsförslag om hur vi kan utveckla våra stödtjänster ytterligare.