Utsläppen från vägtrafiken minskar

1 mars, 2014

Idag finns 1,8 miljoner fler personbilar och lastbilar än det fanns 1990. Trots det är dagens sammanlagda utsläpp av växthusgaser mindre än de var 1990.

 

Den 28 februari rapporterar Transportstyrelsen in sin årliga statistik till EU över utsläppen från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar. 2013 års siffror visar att det genomsnittliga utsläppet från personbilar fortsätter att minska men samtidigt att minskningen nästan har stannat av. Det genomsnittliga utsläppet för personbilar minskar med 3 g/km, från 136 g/km 2012 till 133 g/km 2013.

 

Under 2013 vänder också utvecklingen inom flera områden. Antalet nyregistrerade bensindrivna personbilar ökar kraftigt (19 procent) samtidigt som antalet nyregistrerade personbilar som drivs med de alternativa drivmedlen etanol och gas minskar med 45 respektive 32 procent.

 

Utsläppen från dieseldrivna personbilar har minskat mest av alla bränsleslag under de senaste åren, från 178 gram/km under 2008 till 134 gram/km under 2012. Siffrorna för 2013 pekar dock på ett trendbrott där det genomsnittliga utsläppet från en dieseldriven personbil ökar igen till 135 gram/km.

 

Personbilarnas genomsnittliga utsläpp minskade med 3 g/km. Trafikverkets analyser visar dock på att de genomsnittliga utsläppen behöver komma ner till 95 g/km senast 2020 för att nå de transportpolitiska målen om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 samt ett nollutsläpp till 2050. För att målen ska kunna uppnås måste den årliga minskningen vara minst 6 g/km.

 

Mer information om vägtrafikens utsläpp finns i Trafikverkets PM som Ni finner här.

Här finner Ni statistik över genomsnittliga utsläpp från nya personbilar 2009-2013.

Här finner Ni statistik över genomsnittliga utsläpp från nya lätta lastbilar 2011-2013.

 

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.