Arbetsmiljöverket inspekterar ungas arbetsmiljö

29 april, 2014

Arbetsmiljöverket ska under sommarhalvåret inspektera arbetsplatser där många unga arbetar. Målet är en bra start i yrkeslivet.

 

Cirka 4 000 unga mellan 16-24 år råkar ut för arbetsskador varje år, enligt anmälningar till Arbetsmiljöverket. Unga kvinnor drabbas främst av olyckor inom omsorg och sociala tjänster, medan unga män råkar ut för flest olyckor inom bygg.

 

Unga är också mer utsatta än andra åldersgrupper på arbetsmarknaden med 8 anmälda arbetsolyckor per 1 000 anställda och år, att jämföra med snittet på arbetsmarknaden som är 6.

 

Under perioden maj till oktober ska cirka 500 inspektioner genomföras över hela landet, bland annat inom vård och omsorg, bygg, detaljhandel, restaurangverksamhet och fastighetsservice. Erfarenheten från tidigare inspektioner visar att arbetsgivare ofta brister i introduktion och handledning, och att man inte gör tillräckliga riskbedömningar av de arbetsuppgifter som unga utför.

 

Att unga inte får information om hur de ska agera i hot- och våldssituationer är en annan vanlig brist, enligt Arbetsmiljöverkets erfarenhet. Unga kvinnor är extra utsatta för hot och våldssituationer, främst inom omsorg och detaljhandel.

 

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets temasidor om minderåriga.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.