Arbetsrättsmål – april 2014

29 april, 2014

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under april 2014. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

Dom nr 35/14, Mål nr A 86/13 och A 87/13, 2014-04-30
Kollektivavtalsbrott
 
Fråga om två bolag brutit mot en bestämmelse i kollektivavtalet för måleriyrket som ger ombud för avtalsparterna rätt att för kontroll av avtalets efterlevnad besöka arbetsplatserna och erhålla nödvändiga upplysningar.

 

Dom nr 31/14, Mål nr A 178/12, 2014-04-09
Skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m.
 
Ett konditori var bundet av kollektivavtal. Fråga om konditoriet var skadeståndsskyldigt gentemot förbundet för att inte ha tillämpat kollektivavtalet på en konditor som inte var medlem i förbundet. Även fråga om konditorn haft rätt till vissa ersättningar som föreskrevs i kollektivavtalet. Arbetsdomstolen fann att kollektivavtalet inte hade tillämpats på arbetsplatsen och att kollektivavtalets villkor därför inte fyllt ut konditorns anställningsavtal.

 

Informationen kommer från Arbetsdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.