Beslut om växtskyddsmedel anpassas till nya lagkrav

14 april, 2014

Från och med den 15 juni 2015 måste märkningen på alla växtskyddsmedel överensstämma med lagkraven i EU:s växtskyddsmedelsförordningar. Kemikalieinspektionen kommer att begära in klassificering enligt CLP om inte innehavaren av ett växtskyddsmedel tidigare har lämnat sådana uppgifter.

 

Från och med den 15 juni 2015 måste alla växtskyddsmedel vara märkta på det sätt som framgår av EU:s förordning om växtskyddsmedel ((EG) nr 1107/2009) och EU:s förordning om märkning av växtskyddsmedel ((EU) nr 547/2011). Det betyder att märkningen ska innehålla klassificering enligt CLP ((EG) nr 1272/2008). Kemikalieinspektionen kommer att begära in dessa uppgifter, om inte innehavaren av ett växtskyddsmedel tidigare har lämnat sådana.

 

De uppgifter som ska finnas i växtskyddsmedlets märkning ska också ingå i Kemikalieinspektionens beslut om att godkänna produkten.

 

Kemikalieinspektionen kommer i möjligaste mån att genomföra anpassningen i samband med att en pågående växtskyddsmedelsansökan prövas.

 

Vilka uppgifter som ska finnas i ett beslut finns fastställda i EU:s förordning om växtskyddsmedel. Beslut som fattats enligt äldre regler innehåller inte alla dessa uppgifter, till exempel uppgift om dos och intervall mellan appliceringarna. Kemikalieinspektionen kommer därför att komplettera besluten om godkännande med de detaljer som krävs enligt EU-förordningen. De detaljerade villkoren kommer inte att vara till nackdel för innehavaren.

 

Växtskyddsmedel med den gamla märkningen får inte släppas ut på marknaden efter den 14 juni 2015.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.