Bidrag för insatser som förebygger och förkortar sjukfall

1 april, 2014

Från den 1 april 2014 kan arbetsgivare få bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete. Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller andra likvärdiga aktörer och kan mer konkret handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.

 

När kan arbetsplatsnära stöd behövas?
Arbetsplatsnära stöd kan behövas vid exempelvis:
• Upprepad korttidsfrånvaro
• Signaler om ohälsa
• När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
• Om det finns risk för att det blir svårigheter för den anställda att återgå i arbete
• Om det finns risk för att det kan bli en långvarig sjukskrivning

 

Vad krävs för att få bidrag?
För att du ska få bidrag ska det arbetsplatsnära stödet köpas in och utföras av en godkänd företagshälsovård eller annan likvärdig aktör och omfatta:
• Bedömning av den anställdas funktion i förhållande till arbetsuppgifterna
• Kartläggning av den anställdas hinder och resurser  
• Företagshälsovården eller aktören ska ha kunskap om arbetsplatsen samt föra dialog med chef och anställd om lämpliga fortsatta insatser
• Överväga alternativ som arbetshjälpmedel, arbetsresor, anpassning, deltidssjukskrivning

Bidraget gäller inte för medicinsk eller annan behandling.

 

Hur stort är bidraget?
Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 7 000 kronor per insats. Du kan söka för insatser som har genomförts sedan 1 januari 2014.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Försäkringskassan.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.