Få upprättar familjerättsliga dokument

26 april, 2014

Många äkta makar och sambor lever i tron att man inte behöver vidta några åtgärder för att vara trygg i händelse av ett dödsfall eller för den delen, en separation, om man överhuvudtaget alls tänker på dessa frågor.

 

Analysföretaget Redbluegreen har gjort en undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal. Undersökningen visar bland annat att sju av tio sambor idag saknar juridiskt skydd i form av ett samboavtal eller testamente vid en separation eller när en av dem dör. Undersökningen heter Avtalsbarometern 2014 och visar bland annat att:

• 68 % av de tillfrågade samborna inte har skrivit testamente eller samboavtal (79 % saknar testamente och 76 % saknar samboavtal)
• 77 % av de som är gifta inte har skrivit äktenskapsförord
• 78 % av alla tillfrågade saknar testamente
• Svenskar är måna om att det ska bli korrekt och anser därför att man bör anlita en jurist för att skriva avtal.
• De som anlitat en jurist för att skriva ett avtal tycker att det var dyrt.

 

Här finner Ni Avtalsbarometern 2014.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.