Kartläggning av miljöskadliga subventioner

3 april, 2014

Staten subventionerar aktiviteter som i många fall leder till positiva effekter på miljön, men det händer att påverkan på miljön blir skadlig. Naturvårdsverket har kartlagd subventioner som myndigheten administrerar och bedömt deras potentiella miljöskada.

 

Fem subventioner identifierades. Fyra av dem är direkta bidrag som utbetalas från myndigheten. Inget av dessa bidrag bedöms vara potentiellt miljöskadlig.


 
Den femte subventionen som identifierats utgörs av gratis tilldelning av utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Subventionen har bedömts som potentiellt miljöskadlig eftersom den minskar incitamenten till utsläppsreduceringar hos de aktörer som ej behöver betala något pris för sina utsläpp. Det totala utsläppet av växthusgaser inom EU ETS bestäms dock av handelsdirektivet och påverkas inte av om utsläppsrätterna delas ut gratis. Det är med andra ord inte givet att subventionen ger upphov till mer miljöskada än vad som hade varit fallet utan subventionen.


 
I uppdraget ingick att stödja andra myndigheter med ansvar inom miljömålsystemet när de genomförde motsvarande uppdrag. Naturvårdsverket tog under 2013, på uppdrag av regeringen, fram en handledning som beskriver hur kartläggning och bedömning går till (den uppdaterades i april 2014). Den handledningen har legat till grund för det stödet.

 

Här finner Ni Skrivelsen till Miljödepartementet.

Här finner Ni Handledningen Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.