Lagen om anställningsskydd måste ändras omgående

25 april, 2014

EU-kommissionen hotar på nytt med EU-domstolen om inte den svenska lagen om anställningsskydd ändras så att den lever upp till kraven som ställs EU:s direktiv för visstidsarbete.

 

I Sverige finns det två typer av anställningsformer; tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tillsvidare. Det innebär i praktiken att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om inte annat har avtalats om.

 

Det godkända formerna av tidsbegränsad anställning som finns är i dagsläget allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning, provanställning och när den anställde har fyllt 67 år. Flertalet av dessa har även tidsbegränsningar.

 

Dagens svenska regler kan dock enligt EU-kommissionen missbrukas och leda till en ändlös rad av tillfälliga anställningar. Sverige får nu därför två månader på sig att ändra reglerna – en frist som kommissionen gav Sverige också i februari förra året.

 

Informationen kommer från tidningen Arbetet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.