Ny utbildningsfilm om händelser med farliga ämnen

23 april, 2014

Filmen ”Nationens beredskap” ger en övergripande inblick i hur beredskapen i Sverige är uppbyggd för att hantera händelser med farliga ämnen. I filmen utspelas ett scenario som exempel på hur det kan se ut när beredskapen sätts på prov.

 

Flera myndigheter har tillsammans tagit fram utbildningsfilmen "Nationens beredskap – Händelser med farliga ämnen". Den visar vad som menas med farliga ämnen och vilka aktörer som hanterar en större olycka med dessa ämnen. Filmen ger också en bild av hur myndigheter på lokal, regional och central nivå arbetar och hanterar olyckor och kriser med farliga ämnen.

 

Till filmen finns också en fördjupningsdel som består av en rad intervjuer med experter från flera myndigheter. I denna del kan du själv välja vilka myndigheters beredskap du vill veta mer om.

 

Filmen är producerad av MSB, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Jordbruksverket, Socialstyrelsen samt TakeOff AB, på uppdrag av Samverkansområdet Farliga Ämnen (SOFÄ). Samverkansområdet är ett forum för samverkan mellan centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och landsting för att förstärka förmågan att hantera fredstida krissituationer och höjd beredskap inom CBRNE-området (farliga ämnen).

 

CBRNE (farliga ämnen)
CBRNE är den internationella förkortningen för Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives, det vill säga, kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

 

Samverkansområdet Farliga Ämnen (SOFÄ)
För att kunna skapa en bättre krisberedskapsförmåga i samhället så måste alla berörda aktörer samverka; myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, näringsliv och organisationer.

 

En sådan typ av samverkan sker inom samverkansområdena där utpekade myndigheter är indelade i olika grupper och varje grupp är ansvarig för krisberedskapen inom ett särskilt område, ett så kallat samverkansområde (SO).

 

Syftet med samverkansområdena är att i samverkan med berörda aktörer komma fram till hur krisberedskapen inom ett område och mellan områden bör och kan stärkas.

 

Här finner Ni filmen.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.