Nya föreskrifter om pyrotekniska artiklar

10 april, 2014

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:3) om pyrotekniska artiklar gäller från 15 maj 2014 och ersätter då MSBFS 2010:2.

 

Föreskrifterna MSBFS 2010:2 om pyrotekniska artiklar införlivade EU-direktivet 2007/23/EG som reglerar utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar. Bestämmelserna i MSBFS 2010:2 innebär att vissa fyrverkerier t.ex. raketer innehållande mer än 75 gram pyrotekniska satser inte får säljas till allmänheten efter den 4 juli 2017.

 

En olycka som inträffade vid nyåret 2011-2012 där en pojke fick livshotande skador av en raket ändrar förutsättningarna. Olyckan och MSB:s efterföljande studie om raketers skadepotential visade att raketer med mer än 75 gram pyrotekniska satser är betydligt farligare än vad som tidigare var känt; de kan orsaka dödliga skador. Förbudet mot försäljning av raketer över 75 gram pyrotekniska satser till allmänheten tidigareläggs därför i den nya författningen MSBFS 2014:3.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.