Tryckövervakning i bildäck

7 april, 2014

Tryckövervakning – TPMS (Tire Pressure Monitoring System) är något som blir vanligare i personbilar sedan alla nya personbilsmodeller (plattformar) sedan den 1 november 2012 måste vara utrustade med TPMS för att få ett EU-typgodkännanden. Från och med den 1 november 2014 måste TPMS finnas i alla nya personbilar som säljs, registreras eller tas i bruk första gången.

 

I Sverige finns dock inga krav på TPMS för eftermarknaden för övrigt, detta för att vi i Sverige har två däcksäsonger och därmed anses ha bättre kontroll på däckens lufttryck. Syftet med TPMS är att ge föraren information om lufttrycket i däcken under körning för att öka säkerheten och för att minska miljöpåverkan men även minska kostnader för bilägaren genom minskat däckslitage och bränsleåtgång.
• Bilägare vars bil har ett TPMS-system kopplat till ABS-systemet påverkas inte.
• Har bilen sensorer i hjulen måste både sommar- och vinterhjul ha det.

 

För lågt tryck ökar bränsleförbrukningen och kör man med 80 % av det rekommenderade lufttrycket ökar bränsleförbrukningen med ca 3 %. Slitaget ökar med för lågt lufttryck, med endast 70 % av det rekommenderade lufttrycket halveras däckets livslängd. För lågt lufttryck är också en fråga om säkerhet, bilen blir mer instabil om lufttrycket är för lågt.

 

För högt lufttryck minskar väggreppet, slitaget blir ojämnt och risken för skador på däcket ökar. Däckens livslängd minskar till 90 % om däcktrycket är 20 % för högt.

 

Fördelarna med TPMS är således bättre väghållning och minskad risk för vattenplaning, kortare bromssträcka och mindre däckslitage samt mindre bränsleförbrukning och därmed minskat koldioxidutsläpp.

Exempel på varningssymboler på bilens instrumentpanel.

 

För frågor eller mer information, kontakta Altea AB.