500 inspektioner mot fallolyckor över hela landet

9 maj, 2014

Att halka och snubbla på jobbet bagatelliseras lätt. Men det är en av de vanligaste orsakerna till olyckor och utgör cirka 14 procent av anmälningar som leder till fler än tre sjukdagar inom EU. Arbetsmiljöverket kommer att inspektera 500 arbetsplatser för att få bukt med problemet.

 

I Sverige anmäls cirka 5 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro årligen som orsakas av att man halkar och snubblar.

 

Vanliga skador i samband med denna typ av fallolycka är frakturer på hand- och fotleder samt underarmar och underben.

 

Nu drar Arbetsmiljöverket igång en inspektionsinsats på 500 arbetsplatser över hela landet där just risken för att halka och snubbla omkull står i fokus. Mellan juni och september kommer framförallt hotell- och restaurangverksamhet samt arbetsplatser för livsmedels- och dryckesvaruframställning att inspekteras. En del besök kommer även att göras inom parti- och detaljhandel, magasinering samt stål och metallindustrin.

 

De vanligaste orsakerna till att man halkar är blött eller halt golv eller is på gångytor. Dålig ordning är ofta orsaken till att arbetstagare snubblar på saker som ligger i vägen i gångutrymmen.

 

Arbetsgivare behöver undanröja orsaken till att någon halkat eller snubblat, exempelvis blöta eller flottiga golv, lösa sladdar eller verktyg och pallar.

 

Exempel på åtgärder:
• använda skrapgaller och torkmattor för att minska risken för att väta från skor sprids
• rutiner för att avlägsna väta från golv och annat personal kan halka på
• placering av utrustning för att minska stänk som orsakar halkrisk
• ordning och reda med förbättrad skötsel och underhåll
• snöröjning och sandning samt tak och vattenavrinning vid lastkajer

 

Den här inspektionsinsatsen är en del av en gemensam kampanj som genomförs av de europeiska medlemsländerna, i regi av Yrkesinspektörskommittén (Senior Labour Inspectors’ Committee, SLIC). Den är rådgivande under Europeiska kommissionen.

 

Läs mer om kampanjen mot snubbel- och halkolyckor.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.