Arbetsmiljörelaterade hinder förknippade med kognitiv funktion

22 maj, 2014

Ett stort antal sjukdomar kan ge kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis problem med minne och språk. Det visar en ny kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt från Linköpings universitet.

 

Ungefär 15 procent av befolkningen i arbetsför ålder (18-65 år) har idag en kognitiv funktionsnedsättning.  Det betyder cirka 700 000 personer i arbetsför ålder, enligt rapporten.

 

Stroke, Parkinsons sjukdom, epilepsi, ADHD och svåra skalltrauman är exempel på tillstånd som kan ge kognitiva funktionsnedsättningar. Men också personer med hjärtsjukdom, diabetes typ två, bröstcancer, KOL och hörselnedsättning kan drabbas, visar rapporten.

 

I begreppet kognitiva funktionsnedsättningar ingår enligt rapporten bland annat problem med:
• språk, som att kunna skriva, läsa, kommunicera och samspela
• minnet, att komma ihåg själupplevda händelser och fakta
• ”exekutiva funktioner” som flexibilitet, planering, problemlösning
• uppmärksamhet, som koncentration och att snabbt kunna skifta mellan arbetsuppgifter
• rumsliga förmågor, som att orientera sig i rummet och på kartor

 

Kognitiv funktion beror inte bara på individens begränsningar till följd av sjukdom. Rapporten presenterar en modell för att förklara detta, där individen, arbetsuppgiften och arbetsmiljön samspelar med varandra.

 

Arbetsmiljön och hur arbetsuppgifter utformas spelar alltså en avgörande roll för den med kognitiva funktionsnedsättningar. Och redan nu finns vetenskaplig grund för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete på det här området.

 

I rapporten finns en mängd exempel på hur detta kan gå till. Flexibilitet när det gäller arbetstider, lathundar och tydliga skriftliga instruktioner, användarvänlig utrustning, god mötesstruktur med protokollföring och möjlighet att arbeta ostört och ta återhämtningspauser nämns bland annat. Vilka åtgärder som behövs varierar från person till person.

 

Här finner Ni hela rapporten.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.