Det är farligt att vara hemmafixare

7 maj, 2014

Varje år skadas knappt 17 800 personer vid gör-det-självarbete. Det kan vara vid exempel reparationer, underhåll och byggnationer som man gör på sin fritid. Ytterligare cirka 4 600 personer söker akutmottagning efter att ha skadats under trädgårdsarbetet. De flesta som skadas är män i medelåldern.

 

Ta del av MSB:s statistik, tips och råd

Olyckor vid hemmafixande och gör-det-självarbete

Olyckor vid trädgårdsarbete

Olyckor med stegar

I statistikverktyget IDA finns mer information om personskador

Tips och råd för hemmafixare på DinSäkerhet.se


Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.