Konkurrensverkets GD riktar kritik mot offentliga upphandlare

12 maj, 2014

Bästa värde är inte alltid lägsta pris när kommuner och myndigheter gör sina inköp. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

 

Konkurrensverket geeneraldirektör, Dan Sjöblom, hade ett anförande på konferensen "I medborgarnas tjänst". Där uttryckte han viss kritik mot de som utför offentliga upphandlingar.

 

– Det är viktigt att alltid väga in kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter, framhöll Dan Sjöblom.

 

– Skattefinansierade organisationer bör alltid eftersträva att få ut bästa möjliga värde för de resurser de har till sitt förfogande. Och bästa värde är inte alltid lägsta pris. Kvalitet, miljökrav och sociala krav, långsiktiga kostnader och andra aspekter måste också vägas in. Det handlar om att ställa krav på rätt sätt för att sammantaget få ut bästa möjliga värde.

 

Min ambition är att Konkurrensverkets samlade upphandlingsstöd ska bidra till att fler beslutsfattare väljer att utveckla sina organisationer i den riktningen. Då skapas förutsättningar för strategisk upphandling i medborgarnas tjänst, sa Dan Sjöblom.

 

Här finner Ni hela Dan Sjöbloms anförande.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.