Mikroelen gör konsumenter till producenter

11 maj, 2014

Småskalig elproduktion för eget bruk förändrar förutsättningarna för energisystemen. Utvecklingen går snabbt, och vad som händer när elkunder blir prosumenter?

 

Allt fler svenskar – både privatpersoner, företag och kommuner – producerar sin egen el eller äger andelar i anläggningar som producerar förnybar el. Vad är bakgrunden till denna utveckling, hur påverkas energibolagen och vilka effekter får det på energisystemet i stort?

 

Tidningen Energivärlden har analyserat detta. Ni finner deras artikel här.

 

Informationen kommer från Tidningen Energivärlden och Energimyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.