Ny guide till världsarven i Sverige

26 maj, 2014

Lär känna femton skatter i Sverige, alla omistliga för mänskligheten enligt Unescos världsarvskonvention. Den nya publikationen ger dig möjlighet att upptäcka dessa värdefulla natur- och kulturmiljöer som alla berättar om människan eller jordens historia.

Tillsammans har Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet arbetat fram publikationen Världsarv i Sverige. Den beskriver de femton olika världsarven men tar även upp vad ett världsarv är och vad världsarvskonventionen innebär.

 

Här finner Ni skriften.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.