Propplösare kan ge allvarliga frätskador

23 maj, 2014

Många propplösare är starkt frätande och kan ge allvarliga frätskador. Propplösare som innehåller natrium- eller kaliumhydroxid hör till de kemiska produkter som orsakar flest svåra skador i hemmet. Sådana propplösare kallas ibland för kaustiksoda eller lut. De kan snabbt ge allvarliga och bestående frätskador i munnen och matstrupen, i ögonen och på huden. Även små mängder kan leda till svåra skador.

 

Giftinformationscentralen har nu tillsammans med Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket tagit fram ett informationsblad om riskerna med starkt frätande propplösare. Det innehåller tips för att förebygga stopp i avloppet, alternativ för avloppsrengöring och råd för första hjälpen om olyckan skulle vara framme.

 

Här finner Ni broschyren.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.