Svenska utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska

8 maj, 2014

Sverige släppte ut 56 miljoner ton växthusgaser förra året, enligt nya preliminära data. Jämfört med 2012 är det en minskning med tre procent och jämfört med 1990 är det en minskning med 23 procent.

 

Naturvårdsverket presenterar idag preliminära beräkningar av de svenska växthusgasutsläppen för 2013. De totala utsläppen uppgick enligt dessa beräkningar till 56 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med utsläppen år 1990 är det en minskning med 23 procent motsvarande 17 miljoner ton.

 

Jämfört med 2012 års ordinarie rapportering har de totala växthusgasutsläppen för 2013 minskat med tre procent vilket motsvarar cirka två miljoner ton koldioxidekvivalenter.

 

Utsläppen från energiindustrin har minskat med fem procent mellan 2012 och 2013. Dessa utsläpp är starkt sammankopplade med variationer i temperatur och nederbörd.

 

Vägtrafiken står för en tredjedel av de nationella utsläppen. Jämfört med 2012 minskade vägtrafikens totala utsläpp av växthusgaser med tre procent. Minskningen har skett trots en liten ökning av trafiken på det statliga vägnätet under 2013. Förklaringen till detta är att de nya bilar vi använder är bränslesnålare än äldre bilar, men även på en ökad användning av biobränsle.

 

Läs mer om 2013 års preliminära utsläpp på naturvårdsverket.se/klimat2013

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.