Användningsstopp för vissa köldmedier

25 juni, 2014

Den sista december 2014 är det användningsstopp för HCFC-medier i befintliga aggregat som innehåller mer än 3 kg. Exempel på HCFC-media är R22.

 

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör konverteras till annat köldmedium eller skrotas i god tid innan detta datum. Notera även att omhändertagen HCFC endast får levereras till den som bedriver verksamhet för destruktion av HCFC.

 

Förbudet omfattar utrustning för kylning, luftkonditionering och värmepumpar för yrkesbruk.

De flesta kommuner kommer i samband med redovisningen av köldmedier 2015 begära in information om hur aggregat innehållandes HCFC-medier har konverterats alternativt skrotats.

 

Här finner Ni en förteckning över hur köldmedier klassificeras.

 

För mer information, kontakta Altea AB.