Föreskrifter kräver regeringens medgivande

25 juni, 2014

Regeringen vill ha bättre kontroll över vilka effekter myndigheters beslut kan få för stat, kommun och landsting. Regeringens medgivande ska krävas för att en myndighet ska kunna införa fördyrande föreskrifter.

 

I syfte att stärka ramverket för budgetprocessen får regeringen nu ökad möjlighet att ta hänsyn till vilka ekonomiska effekter föreskrifter från statliga myndigheter kan få för stat, kommuner eller landsting. Regeringen har beslutat om en förordning som kräver regeringens medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn.

 
Genom att införa förordningen kan regeringen få en bättre kontroll över vilka konsekvenser som myndigheternas föreskrifter får. Dessutom får regeringen bättre möjligheter att ta hänsyn till de ekonomiska effekterna på ett strukturerat sätt inom ramen för den statliga budgetprocessen. Det ökar förutsättningarna för att regeringen och riksdagen ska kunna göra en samlad budgetbehandling.

 

Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2014. Ekonomistyrningsverket ska svara för vägledning och rådgivning.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

För mer information, kontakta Altea AB.