Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare

26 juni, 2014

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods planeras träda i kraft den 1 januari 2015 och då ersätta nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.

 

Den föreslagna revideringen beror bland annat på att namnen på behöriga myndigheter ändrats i flera fall och att det skett ändringar i avsnitt 1.8.3 i ADR och RID. Den svenska texten har också ändrats för att bättre återspegla den engelska texten i 1.8.3.

 

Nedan finner Ni:
Förslag till föreskrifter

Konsekvensutredning
Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB