Nya regler avseende friggebodar, takkupor m.m.

6 juni, 2014

Den 4 juni fattade riksdagen beslut om propositionen ”Nya åtgärder som kan göras utan krav på bygglov” (Prop. 2013/14:127).

 

Beslutet gäller ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Ändringarna innebär att fler åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov. Det kommer dock att krävas anmälan samt startbesked från byggnadsnämnden innan byggstart.
• Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus
• En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
• På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.
• Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

 

De nya reglerna börjar gälla den 2 juli 2014.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.