RIB Farliga ämnen – nu tillgängligt för alla

2 juni, 2014

RIB Farliga ämnen är en databas med information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Databasen ger information till den som arbetar med eller hanterar händelser eller olyckor där farliga ämnen ingår. Nu finns den tillgänglig för alla på webben, utan krav på abonnemang.

RIB (Resurs och Integrerat Beslutsstöd) är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap. Det kan till exempel vara brandmän, poliser, transportörer, sjukvårdspersonal, kustbevakare och kommunala tjänstemän. RIB Farliga ämnen är en databas och utgör en del av det totala RIB-utbudet.

Med hjälp av olika databaser i RIB kan man få omfattande information om hur en olycka kan hanteras, om hur det förebyggande arbetet kan planeras, om vilka riskerna är när olyckan inträffat och var resurserna finns.

Informationen i RIB Farliga ämnen utgörs bland annat av fysikaliska data som kokpunkt, smältpunkt, ångtryck, brännbarhetsområde med mera. Man kan göra sökningar bland annat utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer.

Tidigare fanns databasen bara tillgänglig som en del i installationen av RIB Programpaket. I programpaketet finns bland annat information om drygt 5 000 farliga ämnen, resurser och ett bibliotek som innehåller mer än 18 000 dokument och filmer.

 

Här finner Ni RIB Farliga ämnen på webben.

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.