Ny lag ska hindra olaglig tillverkning av sprängämnen

23 juli, 2014

Kemiska produkter finns överallt i samhället och behövs för både yrkesmässiga verksamheter och för privat bruk. Vissa kemiska produkter kan i kombination med andra ämnen användas för att tillverka sprängämnen.

 

För att begränsa möjligheterna till allvarliga brott är det viktigt att sådana produkter inte hamnar i fel händer. Därför kommer privatpersoner från och med den 2 september 2014 behöva ha tillstånd för att få köpa och använda dessa produkter.

 

Från och med den 2 september 2014 gäller nya regler kring hanteringen av vissa kemiska produkter. Reglerna innebär att allmänhetens tillgång till vissa kemiska produkter som tillsammans med andra ämnen kan användas för att tillverka sprängämnen begränsas. Dessa ämnen kallas sprängämnesprekursorer.

 

Privatpersoner måsta ha tillstånd
Den som vill köpa och använda kemiska produkter som innehåller väteperoxid, nitrometan eller salpetersyra över en viss halt måste från och med den 2 september ha tillstånd till det. Privatpersoner som redan har köpt och innehar de här produkterna får fortsätta använda dem till och med den 1 mars 2016.

 

Vilka ämnen omfattas av tillståndsplikten?
Väteperoxid
Används vid rengöring och desinficering av poler, blekning av jakttroféer, etsning av koppar samt rengöring vid måleriarbeten. Tillstånd behövs för en koncentration över 12 viktprocent.

 
Nitrometan
Används som bränslen till modellfarkoster med glödstiftsmotorer (bilar, båtar, flygplan och helikopter). Tillstånd behövs för en koncentration över 30 viktprocent.

 
Salpetersyra
Kan användas vid exempelvis etsning av koppar för konstnärliga ändamål och etsning av kretskort. Tillstånd behövs för en koncentration över 3 viktprocent.

 
Ny svensk lag kompletterar EU:s regler
EU-förordningen om saluförande och användning av sprängämnesprekursorer träder i kraft den 2 september 2014.  Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer kompletterar EU:s regler. Sverige har valt att införa ett tillståndssystem för vissa kemiska ämnen.

 

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

EU-förordning 98/2013

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.