Effekter av höga temperaturer

23 juli, 2014

Höga temperaturer under flera dagar kan påverka vår hälsa och vardag på flera olika sätt. Bland annat ökar risken för uttorkning och värmeslag, framförallt vad gäller barn och äldre.

 

Värmeböljor gör också att risken för drunkning ökar då vi söker oss till vatten för att svalka oss.

 

Även faran för mark- och skogsbränder ökar och det är viktigt att du följer myndigheters råd om eldning och grillning.

 

Höga temperaturer ökar också tillväxten av bakterier i dricksvatten och livsmedel och risken blir större att råka ut för matförgiftning.

 

Här finner Ni publikationen Värmeböljors påverkan på samhällets säkerhet.

 

Här finner Ni:

Värmeböljor i ett förändrat klimat

Allmänt om värmebölja på DinSäkerhet.se

Checklista vid värmebölja på DinSäkerhet.se

 

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.