Politiker underskattar faran med fallolyckor

4 juli, 2014

Risken att dö i en fallolycka är fem gånger högre än att dö i en trafikolycka. Det är dock endast 36 procent av politikerna inom riksdag, kommun och landsting som vet att fall är den olyckstyp som leder till flest dödsfall. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB.

Sammanlagt har 361 politiker (riksdagsledamöter samt landstings- och kommunalråd) svarat på en enkät från MSB. Endast en tredjedel av beslutsfattarna, 36 procent, vet att fallolyckor är den vanligaste dödsolyckan medan en fjärdedel, 23 procent, felaktigt tror att vägtrafikolyckor är den vanligaste dödsolyckan.

55 procent av alla dödsolyckor i Sverige orsakas av fall och endast 10 procent av vägtrafik. Samhällets årliga kostnader till följd av inträffade fallolyckor respektive vägtrafikolyckor är i stort sett lika stora, 25 respektive 24 miljarder kronor. Men medan samhället satsar cirka 44 miljarder kronor om året på att förebygga vägtrafikolyckor satsas bara 3,4 miljarder på att förebygga fallolyckor.

MSB har också låtit Sifo undersöka allmänhetens kunskap om olycksrisker. Undersökningen visar att hela 65 procent av svenskarna tror att vägtrafikolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall. Bara 14 procent av svenskarna känner till att fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland olyckor.

Resultatet av enkäten till beslutsfattare och av Sifo-undersökningen presenteras i MSB:s rapport ”Allmänhet, politiker och media om olyckor 2014”.

Informationen kommer från MSB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.