Goda exempel på miljökrav vid offentlig upphandling

15 juli, 2014

Sweco har på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg tagit fram en rapport över bra exempel på miljökrav vid offentlig upphandling.

 

Rapporten ”Omvärldsanalys av miljökrav vid offentlig upphandling” tar upp frågor om hur miljökrav kan ställas, samt hinder och möjligheter när en verksamhet vill ställa miljökrav. Här finns erfarenheter från upphandling av material vid bland annat byggnation, livsmedel, förbrukningsmaterial och entreprenörer.

 

I rapporten understryks vikten av politiskt stöd, väl förankrade riktlinjer och krav. För att nå framgång i arbetet med miljökrav vid upphandling behövs också kunskap inom organisationen, omvärldsbevakning och dialog med leverantörer samt inte minst eldsjälar.

 

Här finner Ni rapporten Omvärldsanalys av miljökrav vid offentlig upphandling.

 

Informationen kommer från Miljömål.se.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.