Individuell mätning av tappvarmvatten och energi för uppvärmning

1 juli, 2014

Riksdagen har beslutat om en ny lag om energimätning i byggnader. Lagen innebär bland annat att byggherrar och byggnadsägare måste installera individuella mätare när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

 

Varför behövs en ny lag om energimätning av byggnader?
Det finns ett EU-direktiv om energieffektivisering med regler om individuell mätning. Direktivet ska nu införlivas i svensk rätt och vad gäller individuell mätning görs det genom lagen (2014:267) om energimätning av byggnader.

 

Vilka byggnader gäller det?
Ett rakt svar på den frågan finns ännu inte. Det handlar om byggnader som innehåller flera lägenheter och både lokaler och bostäder. Enligt lagen ska individuella mätare för värme, kyla och tappvarmvatten installeras:
• vid uppförande om det är kostnadseffektivt
• vid ombyggnad om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart
• i befintlig bebyggelse (retroaktiva krav) om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

 

Mer information finner Ni här.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.